رنکينگ به کارفرمايان پروسه ای غيرقابل توقف است. به اين معنی که در صورتی که رتبه يک وب سايت بر اثر عمليات رنکينگ ارتقاء يابد و سايت در جستجو با کلمات کليدی مربوط به فعاليت خود در صفحه اول موتور جستجوی گوگل قرار گيرد ( مثلا با جستجوی Iran+Saffron برای يک سايت صادرات زعفران ) ، در صورت قطع عمليات رنکينگ احتمالا بعد از حدود ٢ ماه موقعيت خود را از دست داده و به صفحات بعدی سقوط خواهد کرد.
آرياوب برای رنکينگ هر وب سايت با توجه به نوع فعاليت آن وب سايت و تعداد رقبای موجود، بصورت ماهيانه هزينه رنکينگ را از مالک سايت دريافت خواهد کرد. حداقل هزينه دريافتی بابت رنکينگ يک وب سايت، معادل با ٥٠٠.٠٠٠ ريال در ماه خواهد بود. [توضيح بيشتر]