»  موتور جستجوی گوگل بزرگترین مرجع برای دستیابی به وب سایت های مختلف در اینترنت است. این وب سایت به دو طریق وب سایت های مناسب را به ویزیتور خود معرفی می کند.
»   در روش اول به هر یک از وب سایت ها رتبه ای برای جستجو با کلمات کلیدی اختصاص می دهد و بر اساس این رتبه وب سایت ها را در نتایج جستجو نمایش می دهد. (اطلاعات مربوط به این مورد در بخش رنکینگ موجود است).
»  در روش دوم گوگل لیست وب سایت های خاص را در صفحه اول نتایج جستجو بصورت sponser link نمایش می دهد.به عنوان مثال یک صادر کننده خشکبار با پرداخت مبلغی به گوگل نام وب سایت خود را در صفحه اول جستجو با عبارت Iran + nuts (ایران + خشکبار) نمایش دهد.
»   سایت گوگل به ازای هر کلیک انجام شده روی بنر سایت خشکبار، مبلغی از حساب آن صادر کننده دریافت خواهد کرد.