از کاربران اينترنت برای يافتن اطلاعات مورد نياز خود در اينترنت يا به موتورهای جستجو اتکا دارند و يا به دايرکتوریها ( فهرستهای تفکيک موضوعی وب سايتها ) وابسته هستند. در واقع اين ٢ نوع سيستم اينترنتی دروازه های دسترسی کاربران اينترنتی به وب سايتهای مورد نظر آنهاست.
در صورتی که شما مالک يک وب سايت در اينترنت هستيد، گام نخست را در جهت ورود به دنيای تجارت و بازاريابی از طريق اينترنت، برداشته ايد. ولی تجربه مالکين وب سايتها نشان داده است که بدون ثبت وب سايت در فهرستهای موضوعی اينترنت و همچنين بدون ديده شدن در جايگاههای بالای موتورهای جستجو، نتيجه مطلوب از راه اندازی وب سايت بدست نمی آيد. پس اگر گام نخست را برداشته ايد، گام نهايی را نيز برداريد. [سفارش]